Advertisement

Het aantrekken en aangeven van steriele handschoenen

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Steriele technieken en chirurgische asepsis vormen belangrijke onderdelen van de verpleegkundige zorg. Dit geldt niet alleen voor het werken in operatiekamers en afdelingen voor intensive care/intensive treatment.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations