Advertisement

Het klaarzetten, voorbereiden en assisteren bij het inbrengen van een intraveneus infuus

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Door middel van een intraveneus infuus wordt via een ader een steriele, niet-irriterende (isotone) vloeistof in de bloedbaan van de zorgvrager gebracht. De vloeistof wordt via een naald in de ader van de hand, onderarm of onderbeen toegediend. De hoeveelheid vocht die een zorgvrager ontvangt wordt verdeeld over een bepaalde voorgeschreven periode. Een infuus kan om allerlei redenenen worden aangelegd en er is een grote verscheidenheid aan materiaal: steriele en pyrogeenvrije intraveneuze naalden en infuussystemen. Welk specifiek materiaal gekozen wordt verschilt per instelling en per arts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations