Advertisement

Het toedienen van een intramusculaire injectie

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een holle naald in het weefsel van de zorgvrager gespoten. Dit veroorzaakt plaatselijke pijn en een beschadiging van de huid. Wanneer de zorgvrager overgevoelig is voor een bepaalde stof kan er een (soms lichte, soms zware) allergische reactie ontstaan. Soms kan de allergische reactie levensbedreigend zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations