Advertisement

Het oplossen van de poedervorm waarin het medicijn door de fabrikant aangeleverd wordt

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Veel medicatie bestemd voor een injectie wordt door de fabrikant in gevriesdroogde vorm geleverd. Alvorens de medicatie toegediend kan worden, moet deze eerst opgelost worden. Op de flacons met poeder staat aangegeven de wijze van oplossen en de hoeveelheid benodigd oplosmiddel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations