Advertisement

Het openen van een ampul

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Medicatie voor injectie wordt vaak geleverd in een ampul. Ook vloeistoffen om medicinaal poeder op te lossen worden in ampullen geleverd. Het openbreken van een ampul vraagt enige handigheid. Door dit regelmatig volgens de juiste voorschriften te doen gaat dit meestal zonder dat de ampul op de verkeerde manier openbreekt en de vingers worden beschadigd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations