Advertisement

Injecteren-algemeen

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Injecteren is het parenteraal (= buiten het spijsverteringskanaal om) toedienen van medicijnen. Injecteren zorgt voor een snellere opname in de bloedbaan dan orale toediening. Een ander voordeel van deze toediening is dat de zorgvrager niet aanspreekbaar hoeft te zijn en niet hoeft te slikken. Een nadeel is dat er geprikt moet worden en de huid beschadigd raakt, bovendien is het pijnlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations