Advertisement

Het toedienen van zuurstof via een neuskatheter

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Een zuurstofkatheter is een lange dunne slang met enkele kleine openingen aan de zijkanten. Het uiteinde van de katheter wordt via de neus tot de keelholte ingebracht. Zorgvragers vinden het vaak erg vervelend om een neuskatheter in te hebben: het is een naar gevoel en er treedt vaak een beschadiging van de slijmvliezen op. Voordeel van het op deze wijze toedienen van zuurstof is dat het niet belangrijk is of de zorgvrager door de neus of de mond ademt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations