Advertisement

Het toedienen van zuurstof via een masker

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Zuurstof toedienen kan op verschillende manieren, afhankelijk van de medische indicatie, gebeuren. De opdracht daartoe komt altijd van een arts (hoeveelheid en duur).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations