Advertisement

Het toedienen van neusdruppels bij een zorgvrager met een voorhoofdsholteontsteking (sinusitis)

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Het toedienen van neusdruppels is een eenvoudige handeling. Na instructie of het lezen van de bijsluiter is het voor de meeste zorgvragers makkelijk zelf te doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations