Advertisement

Het afleggen van een overledene

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans
Chapter

Abstract

Als de zorgvrager is overleden dan geeft de verpleegkundige de familie de gelegenheid om afscheid te nemen. Vervolgens neemt de verpleegkundige de familie mee naar een ander vertrek om nog enkele belangrijke zaken door te spreken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations