Advertisement

Het toedienen van medicijnen: per os/per rectum en vaginaal

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans
Chapter

Abstract

De nagelverzorging is bij de meeste mensen een onderdeel van de dagelijkse persoonlijke hygiëne. Nagels worden gereinigd bij het handen wassen (of apart geborsteld) en worden geknipt als ze te lang zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations