Advertisement

Hulp bieden aan een zorgvrager die dreigt flauw te vallen

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Duizeligheid ontstaat wanneer sprake is van onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen. De hersencellen krijgen daardoor te weinig zuurstof. Er kan een licht zweverig gevoel ontstaan met de neiging tot flauwvallen. Flauwvallen onderscheidt zich van bewusteloosheid (of coma) door de twee volgende kenmerken: het bewustzijn is minder lang afwezig dan bij bewusteloosheid en de zorgvrager reageert op pijnprikkels.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations