Advertisement

Het aanwenden van warmte

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Het aanwenden van warmte komt in alle voorkomende verpleeg- en zorgsituaties voor. Dit neemt echter niet weg dat het aanwenden van warmte met zorgvuldigheid gedaan moet worden omdat het risico van oververhitting of verbranding altijd aanwezig is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations