Advertisement

Het aanwenden van koude

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

In een aantal verpleegsituaties is het aanwenden van koude een door de arts voorgeschreven handeling. Ga echter altijd nauwkeurig na wat hieronder verstaan moet worden, er zijn namelijk verschillende gradaties in koude te onderscheiden. Afgezien van het koelen na een verstuiking mag een hulpverlener nooit op eigen initiatief koude aanwenden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations