Advertisement

Het aanbrengen en verwijderen van een beenspalk en een onderbeugel (orthese)

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Medicijnen kunnen op verschillende manieren toegediend worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations