Advertisement

Het helpen aanbrengen en verwijderen van een beenprothese bij een zorgvrager

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Prothesen (kunstmatige ledematen) zijn orthopedische hulpmiddelen die voor elke zorgvrager apart worden vervaardigd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations