Advertisement

Het helpen van een zorgvrager bij het uit en in bed komen

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Afhankelijk van de toestand van de zorgvrager zul je als verpleegkundige hulp moeten bieden bij het mobiliseren. Mobiliseren betekent: in beweging brengen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations