Advertisement

Het verplaatsen van een zorgvrager in bed met behulp van de schaarliftmethode

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Met behulp van verschillende tiltechnieken kan een zorgvrager meerdere keren per dag rechtop in bed worden gezet. Een ervan is de schaarliftmethode, die uitgevoerd wordt door twee verpleegkundigen. De zorgvrager kan de benen buigen en meehelpen door zich met zijn voeten af te zetten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations