Advertisement

Het hoog leggen van een arm of been

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Het kan om verschillende redenen raadzaam zijn een arm of been hoog te leggen (bijv. het bestrijden van oedeem of het bevorderen van een veneuze afvoer), of na traumata of orthopedische operaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations