Advertisement

Het observeren van de darmperistaltiek

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans
Chapter

Abstract

Zonder veel moeite is door een hulpverlener na te gaan of de darmperistaltiek van een zorgvrager goed functioneert. Je kunt vragen of de zorgvrager normale ontlasting heeft gehad en eventueel, wanneer het ontlastingpatroon sterk afwijkt van wat de zorgvrager gewend is, samen met de zorgvrager zoeken naar de oorzaak. Hierbij mogen psychische oorzaken niet worden uitgesloten. Te denken valt aan stress, moeilijke rouwverwerking of ander psychisch lijden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations