Advertisement

Het verzorgen van een anus praeternaturalis (ap of stoma)

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Een ap of stoma is een operatief kunstmatig aangelegde anus in de buikwand van de zorgvrager. Men onderscheidt tijdelijke en blijvende stoma’s, dit is afhankelijk van de reden waarom overgegaan wordt tot de aanleg ervan. Zorgvragers met darmkanker krijgen vaak een blijvend stoma, in geval van bijvoorbeeld een ontsteking van de darm is deze maatregel tijdelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations