Advertisement

Het verzorgen van aambeien

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans
Chapter

Abstract

Aambeien (= hemorroïden) zijn uitzettingen van aders van de endeldarm. Ze ontstaan door stuwing in de anus of in de omgeving ervan en door oorzaken die stuwing teweegbrengen door belemmeringen van het terugvloeien van bloed naar de buikorganen. Aambeien komen zowel in- als uitwendig voor. Ze komen voor bij zorgvragers van alle leeftijden, soms als complicatie bij bepaalde ziekten, bijvoorbeeld leveraandoeningen. Ook zwangerschap en chronische obstipatie kunnen aambeien veroorzaken. De oorzaak is altijd een verhoogde druk op het bloedvatstelsel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations