Advertisement

Het toedienen van een hoog opgaand klysma via het rectum

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Wanneer er om bepaalde redenen niet gekozen kan worden voor een ander soort klysma, schrijft de arts een hoog opgaand klysma voor. Dit is een rectaal toegediende hoeveelheid vocht (meestal één tot twee liter). In de regel wordt hiervoor fysiologisch zout gebruikt (0,65 of 0,45%) omdat dit het minst belastend is voor de zorgvrager. Wanneer echter een grondige reiniging noodzakelijk is, kan gekozen worden voor een sterkere vloeistof met een verhoogde prikkelende werking, bijvoorbeeld een suikeroplossing (niet toepassen bij diabeten), of fysiologisch zout 0,9% (niet toepassen bij zorgvragers met een natriumbeperking).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations