Advertisement

Het verzorgen van een urineverblijfskatheter en het wisselen van een urineopvangzak

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Een verblijfskatheter wordt meestal aangesloten op een urineopvangzak. Deze opvangzak moet minimaal eenmaal per 24 uur worden verwisseld, ongeacht of deze vol is. Bij zorgvragers die veel drinken of bij gebruik van een infuus met een hoge druppelsnelheid moet het verwisselen van de urinezak vaker plaatsvinden. Wanneer de opvangzak te vol wordt kan de urine teruglopen in de urinewegen en infecties veroorzaken. Urine kan eveneens teruglopen als de opvangzak boven het niveau van de urinewegen van een zorgvrager wordt gehangen. Men dient hierop te letten. Ook kan de opvangzak scheuren. Zorg ervoor dat voor het verwisselen alle benodigdheden onder handbereik zijn om knoeien te voorkomen. Werk zo schoon mogelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations