Advertisement

Het verwijderen van urine in de blaas door de manoeuvre van Credé

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

De blaas wordt slap en vertoont afwezigheid van reflexen wanneer het neuron dat de lozingsreflex bestuurt beschadigd is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations