Advertisement

Het verzorgen van een voedingssonde

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Een voedingssonde heeft dagelijks verzorging nodig. Nagegaan wordt of de sonde nog goed gefixeerd is en goed doorlaatbaar is voor voeding en eventueel medicijnen. Ook inspectie van de neusgaten van de zorgvrager is van belang. De neus kan verstopt raken door korstjes die verwijderd dienen te worden. De zorgvrager kan immers de neus niet snuiten. Ook dient er gelet te worden op beschadiging of infectie van het neusslijmvlies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations