Advertisement

Het observeren van de huid

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Vele processen die zich in het lichaam afspelen manifesteren zich onder andere via de huid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oedemen als gevolg van diabetes, decompensatie van het hart of van bepaalde nieraandoeningen enzovoort.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations