Advertisement

Het helpen bij het verzorgen van (harde en zachte) contactlenzen: verwijderen, reinigen en inbrengen

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans
Chapter

Abstract

Een contactlens ligt direct op de pupil van het oog. Een zachte lens is, in tegenstelling tot een harde lens, flexibel en plooibaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations