Advertisement

Het helpen bij het gebruik en onderhoud van een hoortoestel (gehoorapparaat)

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Een hoortoestel (oude benaming: gehoorapparaat) is een instrument dat geluiden uit de omgeving opvangt, versterkt en doorgeeft aan de drager. Het werkt als een microtelefoon en wordt gevoed door batterijen. Een hoortoestel heeft een volumeregelaar, waarvan de zorgvrager doorgaans het beste weet hoe de stand moet zijn. De zorgvrager is vaak in hoge mate afhankelijk van het toestel voor zijn communicatie met de omgeving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations