Advertisement

17 Het aantrekken van elastische kousen

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Op medische gronden worden door een arts elastische kousen voorgeschreven, bijvoorbeeld na een heupoperatie of het verwijderen van spataderen. Ook valt te denken aan zorgvragers met een ulcus-cruris (‘open been’), claudicatio intermittens (‘etalageziekte’), diabetes mellitus enzovoort. Er zijn verschillende soorten elastische kousen: sommige reiken van de voet tot de knie, andere van de voet tot halverwege het onderbeen. De arts schrijft de juiste lengte voor. De kousen worden aangemeten of er wordt gebruikgemaakt van de standaardmaten: small, medium, large.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations