Advertisement

Het verwijderen van hoofdluis

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Het hebben van luizen heeft niets te maken met het al dan niet betrachten van een goede hygiëne. Desondanks schamen de meeste mensen zich wanneer bij hen luizen geconstateerd worden. De besmetting vindt vaak plaats via jassen aan kapstokken op scholen en in andere openbare gelegenheden. Ouders van kleine kinderen dienen extra alert te zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations