Advertisement

Het controleren van de pupilreactie

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Bij mogelijke aandoeningen van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld na een ongeval, bij een hersentumor of oogafwijking, wordt door de arts het controleren van de pupilreactie voorgeschreven. Hierbij wordt de beweeglijkheid van de pupil gecontroleerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations