Advertisement

Een gezin in muziektherapie

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser
Chapter

Samenvatting

Voor de beschrijving van deze casus is gekozen omdat het hier een experiment betreft waarin creatieve therapie muziek en gezinstherapie samengaan. Beschreven wordt deze combinatie van de twee therapievormen met ieder hun eigen visie in de praktijk.

Copyright information

© Eveline Grabau, Amersfoort, en Henriëtte Visser, Leusden 1987

Authors and Affiliations

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations