Advertisement

Coby

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

Samenvatting

Het komende verhaal gaat over Coby, een meisje van 12 jaar, opgenomen in een dagbehandelingssituatie voor pubers.

Copyright information

© Eveline Grabau, Amersfoort, en Henriëtte Visser, Leusden 1987

Authors and Affiliations

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations