Advertisement

Michel

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

Samenvatting

Al eerder is Michel met grote gedrags- en leermoeilijkheden op de school voor ZMOK toegelaten. Michel was toen verwikkeld in ruzies, hij nam geld weg en kocht hiervoor allerlei dingen die hij weer weggaf of wilde ruilen met andere kinderen. Op school werd verondersteld dat hij op deze manier contacten en vriendjes probeerde te krijgen.

Copyright information

© Eveline Grabau, Amersfoort, en Henriëtte Visser, Leusden 1987

Authors and Affiliations

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations