Advertisement

Geesje

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

Samenvatting

Op het moment dat Geesje aangemeld wordt voor muziektherapie, is zij zeventien jaar. Deze therapie heeft in totaal twee jaar en een maand geduurd. Met uitzondering van schoolvakanties kwam Geesje twee keer per week een uur in therapie. Zij komt dan al twee jaar naar een centrum voor dagbehandeling voor jeugdigen van 12 tot ± 18 jaar. De ouders van Geesje kunnen hun dochter niet aan. Eén van de redenen dat Geesje op het centrum zit, is zeker dat de ouders de begeleiding die zij via het maatschappelijk werk krijgen, hard nodig hebben. Geesje heeft thuis de zwarte schaapfunctie. De gezinssamenstelling is: vader, schilder; moeder, administratief medewerkster; zoon, getrouwd, uit huis; Geesje, schoolgaand.

Copyright information

© Eveline Grabau, Amersfoort, en Henriëtte Visser, Leusden 1987

Authors and Affiliations

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations