Advertisement

De creatief therapeut

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

Samenvatting

Een ander, heel belangrijk aspect van de creatieve therapie is, de therapeut. Zij is de persoon, die in alle therapieën steeds sturend, volgend, voorwaardenscheppend, creatieve processen mogelijk makend, aanwezig is. Wat iemand tot een goed creatief therapeut maakt, is niet eenvoudig met een paar woorden te omschrijven.

Copyright information

© Eveline Grabau, Amersfoort, en Henriëtte Visser, Leusden 1987

Authors and Affiliations

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations