Advertisement

De wrake Gods

Posttraumatische stressklachten bij een lesbische autochtone vrouw met een gereformeerde achtergrond
  • Pauline Ch. Beusekamp
Chapter

Abstract

Ank E. is een 42-jarige autochtone vrouw. Zij heeft jarenlang een bevredigende lesbische relatie gehad, maar leeft en woont op dit moment alleen. Haar werk – ze is bedrijfsmaatschappelijk werkster – is belangrijk voor haar. Ank meldt zich bij de afdeling vrouwenhulpverlening van een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg aan in verband met hevige angsten, hyperventilatieklachten en depressieve symptomen. Zij lijdt vooral ook onder de nachtmerries die zij heeft over een verkrachting twintig jaar geleden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • Pauline Ch. Beusekamp
    • 1
  1. 1.RIAGG Rijnmond Noord WestRijnmond

Personalised recommendations