Advertisement

Cultural Formulation of Diagnosis: een uitdagende werkwijze

 • Rob van Dijk
 • Ria Borra
 • Hans Rohlof
Chapter

Abstract

In de voorgaande hoofdstukken hebben twintig hulpverleners, allen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg – psychiaters, artsen, psychotherapeuten, psychologen en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige – een casus uit hun praktijk beschreven en daarbij gebruik gemaakt van de Cultural Formulation. Wat levert het bevragen van patiënten naar hun ideeën over aard en oorzaak van de klachten, naar verwachtingen over behandeling en herstel op (Kleinman, 1996)? Welk inzicht brengt het reflecteren op de relatie met de patiënt? Het is niet eenvoudig om aan de hand van het ‘product’ (de casusbeschrijving) inzicht te krijgen in het proces dat daaraan is voorafgegaan en hiervan de meerwaarde te benoemen. In onze contacten met de auteurs van de casussen hebben wij er enig inzicht in gekregen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Ayouch-Boda, A. (1987). L’inter- et l’endoculturel dans la relation psychothérapeutique. Migrations Santé, 53, 18–20.Google Scholar
 2. Comas-Diaz, L. & Jacobsen, F.M. (1991). Ethnocultural transference and countertransference in the therapeutic dyad. American Journal of Orthopsychiatry, 61, 392–402.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Dijk, R. van (1989). Cultuur als excuus voor een falende hulpverlening. Medische Antropologie, 1, 131–144.Google Scholar
 4. Dijk, R. van & Boedjarath, I. (2002). Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet! Op zoek naar het wezen van de transculturele psychotherapie. In: E. van Meekeren, A. Limburg-Okken en R. May, Culturen tussen psychiatriemuren (p. 123–137). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 5. Dijk, R. van, Boedjarath, I., Jong, J. de, May, R. & Wesenbeek, R. (2000). Interculturele gezondheidszorg in de XXIe eeuw, Een manifest. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 55, 134–145.Google Scholar
 6. Gailly, A. (2000). De ontmoeting met de cultureel-anderen. Cultuur en Migratie, 18 (themanummer).Google Scholar
 7. Kleinman, A. (1988). The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. New York: Basic Books.Google Scholar
 8. Kleinman, A. (1995). Writing at the margin. Discourse between anthropology and medicine. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 9. Kleinman, A. (1996). How is culture important for DSM-IV? In: J. Mezzich, A. Kleinman, H. Fabrega & D. Paron (Eds.), Culture and psychiatric diagnosis (p. 15–27). Washington: American Psychiatric Press.Google Scholar
 10. Kortmann, F. (2002). Interculturalisatie op maat. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 52–61.Google Scholar
 11. La Roche, M. (1999). Culture, transference, and countertransference among Latinos. Psychotherapy, 36, 389–398.CrossRefGoogle Scholar
 12. Lewis-Fernandez, R. (1996). Cultural formulation of psychiatric diagnosis. Culture, Medicine and Psychiatry, 20, 133–144.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Littlewood, R. & Lipsedge, M. (1989). Aliens and alienists – ethic minorities and psychiatry (second edition). London: Unwin & Hyman.Google Scholar
 14. Meurs, P. & Gailly, A. (1998). Ontmoeting met cultuurverschillen. In: P. Meurs en A. Gailly, Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil (p. 73–85). Leuven: Acco.Google Scholar
 15. Moro, M.R. (1992). Principes théoriques et méthodologiques de l’ethnopsychiatrie. Santé mentale au Québec, 17, 71–98.PubMedGoogle Scholar
 16. Myrdal, G. (1988). The interpreter in cross-cultural therapy. International Migration, 26, 327–334.CrossRefGoogle Scholar
 17. Rack, Ph. (1982). Race, culture and mental disorder. London: Tavistock Publications.Google Scholar
 18. Ruijter, A. de (2001). De multiculturele arena. Oratie. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.Google Scholar
 19. Yahyaoui, A. (1988). Consultation familiale ethnopsychanalytique et cadre culturel. Le discours double voi ou le secret de Polichinelle. Perspectives Psychiatriques, 27, 206–215.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

 • Rob van Dijk
 • Ria Borra
 • Hans Rohlof

There are no affiliations available

Personalised recommendations