Advertisement

Een kapokboom of een Indische eik?

Een 65-jarige Indische man met depressieve klachten
  • Ferdinand Thung
Chapter

Abstract

Alex is een goedlachse en welbespraakte 65-jarige ‘Indische’ man, dat wil zeggen behorend tot de groep van de Indische Nederlanders of Indo-Europeanen: personen afkomstig uit het voormalige Nederlands-Indië, met zowel Europese als inheemse voorouders of ouders. Hij is in 1961 naar Nederland gemigreerd. Hij is werkzaam geweest als pijpfitter bij het gemeentelijk energiebedrijf en was lid van de medezeggenschapscommissie. In 1993 moest hij een hartoperatie ondergaan en werd mede hierdoor op non-actief gesteld. Hij is gehuwd met een ‘Indische’ vrouw. Hij heeft met haar vier kinderen, een zoon van 43, een dochter van 42 en nog twee zonen van 39 en 38 jaar, die allen op zichzelf wonen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • Ferdinand Thung

There are no affiliations available

Personalised recommendations