Advertisement

Een strijdbaar zwart jongetje in vredestijd

Een twaalfjarige Kongolese jongen met een psychose of een posttraumatische stress-stoornis
  • Nellieke de Koning
Chapter

Abstract

Romeo is een Kongolese jongen van twaalf jaar oud. Hij komt uit een gezin met drie jongere broertjes (7, 2 en 1 jaar oud) die in Nederland wonen en twee oudere broers (14 en 16 jaar oud) die nog in Kongo verblijven. Hij ziet er goed verzorgd uit, maar kijkt nors en ontwijkt ieder oogcontact. Hij neemt niet deel aan het gesprek, beweegt nauwelijks en staat pas op als zijn vader hem vastpakt en voorzichtig naar de deur leidt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • Nellieke de Koning

There are no affiliations available

Personalised recommendations