Advertisement

Het verhaal van de krokodil en de zondaar

Een Angolese asielzoeker met een posttraumatische stress-stoornis en een depressie op zoek naar veiligheid
 • Boris Drozdek
 • Jan Persoon
Chapter

Abstract

Carlos is 32 jaar oud en hij komt uit Luanda, de hoofdstad van Angola. Hij is getrouwd en vader van een dochtertje van 4½ jaar. In Angola werkte hij als autospuiter. Nu is hij asielzoeker in Nederland. Carlos spreekt weinig Nederlands. Zijn moedertaal is Kikongo. Daarnaast spreekt hij ook Portugees en wat Frans. De Lingala-taal, een hybride taal, heeft hij pas in Nederland geleerd in het contact met andere asielzoekers uit Angola en Zaïre. Carlos is klein van postuur en westers gekleed. In het contact komt hij verbitterd en verslagen over. Hij maakt een moedeloze en machteloze indruk.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (fourth edition). Washington DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 2. Bustos, E. & Ruggiero, L.R. (1986). Latin-American youth in exile: is it a lost generation. In: Proceedings of the International Seminar of centers attending refugees. Frankfurt am Main.Google Scholar
 3. Drozdek, B. e.a. (1998). Day-hospital for traumatised asylum seekers and refugees in Vught, the Netherlands. Torture, 8, 13.Google Scholar
 4. Drozdek, B. (1998). Getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Stand van zaken of hoe verder? Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 53, 490–501.Google Scholar
 5. Janoff-Bulman, R. (1983). The aftermath of victimisation: Rebuilding shattered assumptions. In: C.R. Figley (Ed.), Trauma and its wake. Vol. 1 (p. 15–35). New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 6. Mollica, R.F. e.a. (1990). Assessing symptom change in Southeast Asian refugee survivors of mass violence and torture. American Journal of Psychiatry, 147, 83–88.PubMedGoogle Scholar
 7. Peltzer, K. (1995). Psychology and health in African cultures. Frankfurt am Main: IKO, 77–88.Google Scholar
 8. Priebe, S. & Esmaili, S. (1997). Long-term mental sequelae of torture in Iran – who seeks treatment. Journal of Nervous and Mental Disease, 185, 74–77.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

 • Boris Drozdek
 • Jan Persoon

There are no affiliations available

Personalised recommendations