Advertisement

Diagnose en classificatie

 • Ria Borra
Chapter

Abstract

Diagnose betekent letterlijk onderkenning of onderscheiding, ofwel het ‘nauwkeurig leren kennen’. De term kan een dubbele betekenis hebben. Hij kan zowel verwijzen naar het proces van herkenning, onderscheiding en omschrijving van stoornissen als naar het eindresultaat of de conclusie van dit proces (Vandereycken, 1994). Het medische model kent een bepaalde systematiek om ziekteverschijnselen te bestuderen, te beschrijven en te behandelen. De psychopathologie volgt in haar werkwijze dit model. De diagnose heeft in het medische proces een centrale plaats. Zij wordt gezien als het startpunt van de medische behandeling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (fourth edition). Washington: American Psychiatric Press.Google Scholar
 2. Borra, R. (2002). Transculturele diagnostiek in de praktijk. In: E. van Meekeren, A. Limburg-Okken & R. May (red.), Culturen binnen psychiatriemuren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving (p. 64–70). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 3. Greenwood, B. (1981). Cold or spirits. Choice and ambiguity in Morocco’s pluralistic medical system. Social Science & Medicine, 158, 219–235.Google Scholar
 4. Hutschemaekers, G. & Neijmeijer, L. (1998). Beroepen in beweging. Professionalisering en grenzen van een multidisciplinaire GGZ. Utrecht/Houten: Trimbos instituut/Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 5. Kaptchuk, T.J. (1996). Chinese geneeswijzen. ‘The web that has no weaver’. Utrecht/Antwerpen: Kosmos.Google Scholar
 6. Reijmers, E. (1999). Systeemtheorie en psychopathologie. Systeemtheoretisch Bulletin, 15, 140–161.Google Scholar
 7. Ruijter, A. de. (2001). De multiculturele arena. Oratie. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.Google Scholar
 8. Richters, J.M. (1991). De medisch antropoloog als verteller en vertaler. Heemstede: Smart.Google Scholar
 9. Vandereycken, W. (1994). Psychopathologie: van diagnostiek tot therapie. In: W. Vandereycken e.a. (red.), Handboek psychopathologie deel I. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 10. Zwaan, T. (1999). Is er leven na de diagnose? Systeemtherapie, 11, 239–248.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

 • Ria Borra

There are no affiliations available

Personalised recommendations