Advertisement

ZELFWERKZAAMHEID EN ONDERNEMERSCHAP VAN MEDEWERKERS

  • Theo C. van der Bijl
  • Jeroen Pool
Chapter

Abstract

In hoofdstuk 4 bespraken we de inbreng van de organisatie in de ruilrelatie werkgever – werknemer. Competenties en ontwikkelingsafspraken zijn hiervoor de in te zetten instrumenten. In dit hoofdstuk bekijken we de ruilrelatie van de andere kant: de medewerker. De individuele loopbaan van een medewerker, zijn of haar sterke en ontwikkelpunten en ambities komen hier aan bod. De in te zetten instrumenten voor de inbreng van de medewerker in de ruilrelatie komen voort uit het loopbaanmanagement. Het traditionele loopbaanmanagement wordt, door het onderdeel uit te laten maken van de ruilrelatie, veel meer een strategisch instrument dan vooral een beloning voor medewerkers.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • Theo C. van der Bijl
  • Jeroen Pool

There are no affiliations available

Personalised recommendations