Advertisement

Constructief social work: twee praktijkvoorbeelden

  • Nigel Parton
  • Patrick O’Byrne
  • Carol van Nijnatten
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

De verhalen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op werk dat we persoonlijk kennen, maar we hebben de data veranderd; situaties, instellingen, professionals en cliënten zijn uit privacy overwegingen geanonimiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Nigel Parton
  • Patrick O’Byrne
  • Carol van Nijnatten

There are no affiliations available

Personalised recommendations