Advertisement

Interactief pp 55-63 | Cite as

6 Introductie en handleiding bij de opdrachten

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

De concrete aanwezigheid van het materiaal, gekoppeld aan een opdracht, geeft houvast en richting aan wat er gaat gebeuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers

There are no affiliations available

Personalised recommendations