Advertisement

Interactief pp 47-54 | Cite as

5 Werken met de groep

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers
Chapter
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de groep een essentiële functie vervult in de Individuele behandeling van de verschillende groepsleden. Zoals de eigenschappen van het materiaal de mogelijkheden en grenzen bepalen van wat ervan gemaakt kan worden, zo bepaalt het verloop van het groepsproces de mogelijkheden en grenzen van wat er in de groep, op welk moment, kan gebeuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers

There are no affiliations available

Personalised recommendations