Advertisement

Interactief pp 41-46 | Cite as

4 Ervarend leren

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In de interactie met de omgeving en anderen spelen zintuiglijke belevingen, emoties en intuïtie een belangrijke rol in de betekenisgeving en interpretatie van de omgeving. Woorden zijn noodzakelijk om deze betekenissen en interpretaties vast te leggen en hanteren. Taal speelt een belangrijke rol in de communicatie met anderen. Kinderen leren tijdens hun ontwikkeling die woorden die betrekking hebben op de eigen omgeving en hun eigen ervaringen daarin.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers

There are no affiliations available

Personalised recommendations