Advertisement

Interactief pp 29-40 | Cite as

3 Het materiaal

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Het stuk hout dat in de creatieve therapie wordt gebruikt, heeft een geschiedenis. Het is een bepaald soort boom geweest, die wortelde in inheemse of uitheemse streken en die een bepaalde leeftijd heeft bereikt die is terug te zien in de groeiringen. Aan de dikte van de groeiringen is ook te zien of het hout droge of natte zomers heeft meegemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers

There are no affiliations available

Personalised recommendations