Advertisement

Interactief pp 19-28 | Cite as

2 De interactie

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Er ligt een berg textiel in het midden van de tafel. Ria haalt aarzelend een paar lapjes eruit. Ze kijkt wat om zich heen. Piet komt naar haar toe en vraagt: ‘Weet je al wat je gaat maken? Zal ik je even helpen? Kijk, hier is garen in dezelfde kleur als de stof die jij hebt uitgezocht. In de kast ligt ook nog lijm, want je kan stof ook lijmen, wist je dat?’ Ria kijkt opgelucht. Ze vraagt aan Piet: ‘Heb je hier al vaker met stof gewerkt?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers

There are no affiliations available

Personalised recommendations